ISAKS HÄLSOFILOSOFI

Du är värd att må bra och endast du själv har förmågan att förändra din hälsa och din vardag, bara du inte har för bråttom. 

Som före detta cancerdrabbad lever Isak idag med en förhöjd risk för ett flertal sjukdomar, bland annat med risk för canceråterfall. Därför lever han idag utefter en hälsofilosofi, baserat på den senaste forskningen och studier kring hur man på allra bästa sätt behåller en god hälsa och förhoppningsvis får ett långt och friskt liv. - Och hittills så har han blivit starkare än någonsin.

1. VIKTEN AV EN GOD TARMFLORA

Allt mer forskning tyder på att det finns ett starkt samband mellan våra tarmbakterier och vår hälsa. Än så länge har man i studier kunnat hitta starka kopplingar mellan en osund tarmflora och bland annat övervikt, ångest, depression, autism, alzheimer och parkinson. Troligtvis hänger tarmfloran ihop med många av våra västerländska sjukdomar, då hela 80 % av kroppens immunsysttem finns i tarmen. Dessutom tillverkas 90 % av kroppens serotonin i tarmen, det vill säga den signalsubstans som styr vårt humör. En störd tarmflora kan därmed ge stor effekt på vårt humör. Därför är det viktigt att äta mycket fibrer som påverkar våra tarmar positivt. Det innebär mycket fokus på grönsaker, frukt, fullkorn och mindre fiberfattiga kolhydrater och socker. Framförallt är det viktigt att försöka äta så varierat som möjligt och försöka tänka att äta från hela regnbågens färger.

Källhnvisningar:
https://www.cell.com/fulltext/S0092-8674(16)30730-9

2. ALKOHOLFRITT LIV

Den som har en hög alkoholkonsumtion har också en högre risk för att drabbas av ett flertal cancersjukdomar. Kopplingen har man hittat till sjukdomar som bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, levercancer samt cancer i munhåla, svalg, struphuvud och matstrupe. Ändå är det många som inte känner till det starka sambandet mellan cancer och alkoholkonsumtion. Det ämne som bildas när alkohol bryts ner i kroppen, acetaldehyd, är direkt toxiskt och cancerframkallande. Det behövs inget alkoholmissbruk för att öka cancerrisken. Faktum är att redan vid ett glas per dag, ökar cancerrisken för t.ex. bröstcancer. Det finns alltså ingen "säker" rekommendation avseende cancerrisk. Därför lever Isak idag ett liv helt fritt från alkohol av alla dess slag.

Källhänvisningar:
https://www.cancerfonden.se/livsstil/alkohol
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/alkohol-bakom-manga-cancerfall

3. LYCKOTJUVEN SOCKER

Ingen har väl undgått att socker är dåligt för vår hälsa. Men den senaste tiden har studier även visat att det finns en starkt koppling mellan en hög sockerkonsumtion och vår psykiska hälsa. Man har hittat samband mellan socker och depression, ångest, stressymptom, panikångest och tvångstankar. Det finns flera anledningar till att utesluta socker ur kosten, men särskilt om man upplever nedstämdhet och problem med oro och ångest.

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/socker-okar-risk-for-psykisk-storning

4.UNDVIK RÖTT KÖTT

Isak lever idag som vegan och äter uteslutande växtbaserad mat. Därmed ingår varken kött, ägg, eller mejeriprodukter på hans tallrik. WHO har fastslagit att just rött kött har stark koppling till förhöjd risk för cancersjukdomar. Processerat kött, som korv, bacon och charkprodukter har till och med likställts med cigaretter, arsenik och asbest avseende cancerrisken. Men det är inte endast cancerrisken som är förhöjd när det gäller hög köttkonsumtion, utan även ett flertal andra västerländska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom. Så utöver de etiska och miljomässiga skälen att avstå biffen på tallriken, finns det därmed ett flertal andra skäl också.

Källhänvisningar:
www.dagensmedicin.se/kött-listas-som-cancerframkallande/
https://www.cancerfonden.se/nyheter/tydlig-koppling-mellan-rott-kott-och-cancer

5. BRÄND MAT OCH AKRYLAMID

När man bränner maten, så bildas ett ämne som kallas akrylamid. När man får i sig stora mängder akrylamid under en längre period, kan man få skador på DNA, nervskador samt försämrad fortplantningsförmåga. Utöver det är dessutom akrylamid starkt cancerogent. För att undvika större mängder akrylamid, är det viktigt att inte bränna maten och försöka se till att maten snarare blir gyllenbrun istället för mörkbrun. Halten akrylamid blir högre ju mörkare livsmedlet blir.

6. FÖRPESTA INTE OMGIVNINGEN

Att rökning är starkt kopplat till förhöjd cancerrisk känns som en självklarhet idag, men vad många sällan tänker på är att även passiv rökning är starkt kopplat till ökad risk för olika typer av cancer. Den som röker får i sig en fjärdedel av röken, medan resten andas ut till människorna i ens omgivning. Studier visar att passiv rökning under en längre period innebär samma hälsorisker som för rökaren själv. Därmed kan det vara klokt att tänka på, både vilka miljöer du själv vistas i, men också vilka mijöer du utsätter andra för när man röker.

Källhävisningar:
https://www.cancerfonden.se/livsstil/rokning
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/europeiska-kodexen-mot-cancer

7. SKIPPA SOLBRÄNNAN

Kopplingen mellan solning och hudcancer är lika stark som kopplingen mellan rökning och lungcancer. Men även om många vet om att solens strålar är farliga för oss, är det fortfarande få som faktiskt skyddar sig, i hopp om att komma tillbaka efter semestern med "den perfekta brännan". För att undvika den största risken med solens strålar är det klokt att vistas i skuggan mellan 11-15 på dagen, använda solskyddsfaktor och undvika solarium. Detta är råd som kanske anses självklara, men ändå drabbas hela 35 000 svenskar av hudcancer varje år. Därmed är det kanske värt att tänka en extra gång innan man lägger sig och pressar i solen under Thailand-semestern i vinter.

Källhänvisningar:
https://www.cancerfonden.se/livsstil/solen

8. SKA VUXNA DRICKA MJÖLK?

Mejerier har varit ett omdebatterat ämne i media, och det har forskats mycket på kopplingar mellan hög konsumtion och ökad risk för våra moderna folkhälsosjukdomar. Än så länge har man inte kunnat hitta tillräckligt underlag för att säga att mjölk ökar risken för cancer generellt, men det finns ett undantag. Hela 32 olika forskningsstudier kom fram till att det fanns ett starkt samband mellan mjölkkonsumtion och ökad risk för prostatacancer. Detta är särskilt relevant att ha i åtanke, då just prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland vuxna i Sverige idag.

Källhänvisningar:
https://prostatacancerforbundet.se/PROSTATA/uploads/local_uploads/10830/Kostens%20betydelse.pdf

9. ANTIINFLAMMATORISK KOST

Att gå runt med kronisk inflammation i kroppen under en längre period kan vara skadligt mot vår hälsa, och bidra till sjukdomar som cancer, diabetes, psykiska sjukdomar och hjärt- och kärlsjukdom. Bland annat bidrar övervikt, brist på motion, rökning och vissa livsmedel till en inflammerad kropp, och därmed en ökad risk för våra stora folksjukdomar. Många studier tyder på att raffinerat socker, raffinerat spannmål som vitt mjöl och rött kött är inflammatoriska. Istället bör man satsa på en tallrik med mycket grönsaker, frukt, olivolja och färska kryddor.

10. HITTA TRÄNINGSGLÄDJEN

Strunta i de tråkiga träningspassen som du pliktskyldigt bokat in dig på, för att ändå avboka i sista stund. Träning ska vara roligt, och det är nödvändigt för att den ska bli långsiktig. Fysisk aktivitet påverkar i princip alla kroppens processer på ett positivt sätt. Det minskar risken för cancer, hjärt- och kärlsjukdom och diabetes typ 2, men även psykiska åkommor som depression, ångest, stresssyndrom och ADHD. Efter hjärntumören lever Isak idag med en förvärvad hjärnskada, vilket innebär ett flertal effekter på minne, koncentration och informationshantering. Fysisk aktivitet främjar alla dessa delar. Studier visar till och med att hjärnans åldrande kan bromsas av motion. Så lite som 30 minuter om dagen har påverkan på hjärnans plastictet. Dessutom bidrar fysisk motion till att göra oss mer tåliga mot stress och oro. Studier visar att regelbundna löprundor är lika effektivt som antidepressiv medicin, vilket är helt fantastiskt då det inte finns några bieffekter.  

Källhänvisningar:
https://www.cancerfonden.se/livsstil/fysisk-aktivitet
Hjärnstark, av Andreas Hansen.

11. MINDFULNESS OCH STRESSHANTERING

Vilka regler lever du efter? Vems krav försöker du uppfylla? Vad i din kalender måste du göra och vad skulle du egentligen kunna stryka? Stress är idag den vanligaste orsaken till att människor sjukskriver sig.

Som hjärnskadad är det A och O att ha en stressfri vardag, full av möjligheter till återhämtning. Det går inte att älta dåtiden eller oroa sig för framtiden. Allting som finns är det vi har just i denna stund. Att leva i nuet må låta som en klysha, men

Forskning visar dessutom att stress har stor påverkan på cancerceller. Studier visar att stress underlättar för cancerceller att färdas runt i kroppen och spridas till nya organ.

- Töm luckorna i kalendern, boka in tid för återhämtning, säg nej fastän du känner dig tvingad, sätt rimliga krav på dig själv

- Stress handlar inte om det som händer oss, utan det handlar om vår respons till det som händer oss.

Källohänvisning:
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/03/19/forskning-stoder-mindfulnesstraning-i-psykiatrin/
https://www.forskning.se/2019/07/02/att-bromsa-aldrandet-inte-langre-science-fiction/
https://illvet.se/medicin/ny-forskning-stress-satter-turbo-pa-cancer

12. DEN LIVSVIKTIGA SÖMNEN

Här står det om att sömnbrist ökar avsevärt risken för depression bland annat. Samt ökar risken för att få fler fettceller.

Skriv om att Isak tog sömntabletter nästan varje dag. Kraftiga biverkningar som att mådde dåligt hela dagen efter (bakfull), hade stora sömnproblem innan så blev ordinerad sömntabletter.

Viktigt att vistas i dagsljus varje dag, för att minska risken för sömnrubbningar.
 

Källhänvisning:

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2012/10/16/somnbrist-paverkar-fettceller/

https://www.forskning.se/2017/09/07/somnbrist-stor-studierna/

13. HÅLL EN HÄLSOSAM VIKT

Det finns starka kopplingar mellan övervikt och flera allvarliga sjukdomar. Utöver rökstopp är en hälsosam kroppsvikt den mest effektiva preventionen när det gäller att minska risken för bland annat cancer.

I Sverige beräknas ungefär varannan person bära på för många kilon.

Andelen överviktiga personer i Sverige har fördubblats sedan början av 1980-talet.

Källhänvisning:
 https://www.cancerfonden.se/livsstil/overvikt

14. POSITIV MILJÖ

Livet är för kort för att plikttroget umgås med negativa människor som sätter skavsår i själen.Välj dina miljöer och människor. Umgås med människor som ger dig positivitet som stärker och som ger mer energi, inte tar. Viktigt med städad miljö.

Ta dig själv tiden att utvärdera vilka människor som ger dig energi och vilka som tar din energi. Därefter kan du utvärdera vilka som du måste ha kvari ditt liv och vilka som du faktiskt kan ta bort. Ta in människor i ditt liv som influerar dig, som inspirerar och ger dig energi. Du ska vara med de människor, som tar fram det bästa ur dig och som gör dig till den bästa versionen av dig själv.

Prova att verkligen utvärdera vilka människor du spenderar mest tid med i ditt liv, vilka du ringer, vilka du följer på Instagram, vilka du jobbar med, eller kanske till och med vem du lever med? Vad ger de här personerna dig? Överensstämmer de här människorna den bilden du vill? Finns det människor i ditt liv som du skulle vilja ha mer av. Ring dem!Läs om Isaks visioner i samhället här.